*

Tècnica de serigrafia per reserva

S'anomena tècnica de tenyit per reserva a una sèrie de mètodes tradicionals per tenyir teles amb motius o patrons. Aquests mètodes s'utilitzen per a "reservar" o prevenir que la tinta penetri en tota la tela, per tant generant-se un patró entre les zones assolides per la tinta i aquelles on no ha penetrat. Les tècniques més comuns utilitzen ceres, algun tipus de pasta, o un mitjà mecànic que manipula la tela (per exemple lligat o cosit) per prevenir que la tinta penetri. Una altra forma d'evitar la penetració de la tinta és mitjançant algun agent químic que fe de repel·lent i impedeix que un altre tint s'imprimeixi sobre la pintura base. Les versions més conegudes en l'actualitat són tenen die i batik.

Nosaltres acabem d'inventar una nova tècnica! serigrafia per reserva amb gomeeeets!! ^^
Fàcil i ràpid!