*

+ QUE HUMANS!

Futur?, robots?, màquines que pensen?, intel·ligencia artificial?, ..
xerrar amb aquestes petites grans persones sobre el que saben, pensen i imaginen ens ha encantat!
I això només ha fet que començar!