*

So (part I). La Banda Sonora

Aquesta setmana descobrim a Mamut Cinema!
Un quartet especialitzat en sessions de cine-concert.