*

Habitar la ciutat


Analitzem, pensem i dibuixem la nostra ciutat.
la ciutat compacta, la ciutat en altura, la ciutat en extensió. La ciutat com a utopia i com a realitat.